: 00000005259
BW MEDIUM 4 M-Tac
ֲ:
13500
:
.  (.)    :  
.  4 (.)  :  
.  (.)    :  
.  (.г)       :  
M-Tac ????
(, , , ). , .