: 00000005259
BW MEDIUM 4 M-Tac
ֲ:
13000
:
.  (.)  :  
.  (.)  :  
.  (.г)    :  
M-Tac ????
(, , , ). , .